AKRYLATFÄRG

INFORMATION

Den vanligaste moderna fasadfärgen. Av alla utomhusfärger är det den som kräver minst underhåll eftersom den varken kritar eller krackelerar. Den torkar snabbt och håller också kulören mycket bra. Akrylatfärgen är lätt att stryka på och när den torkat får den en fyllig yta. Bindemedlet används framför allt i täckfärger. Akrylatfärger som regel vattenburna, vilket gör att du och miljön slipper lösningsmedel. Även verktygen du har målat med kan rengöras med vatten.
 

Egenskaper: Färgen är lättstruken, torkar snabbt och är väderbeständig.


Tänk på: Måla inte direkt på utvändigt obehandlat trä. Grundmålning krävs för ett bra fuktskydd och rötskydd/svampskydd. Kan målas på nytt och tidigare målat trä utomhus, dock inte på slamfärg som är dåligt bunden, och kräver ett gediget förarbete före målning, samt linoljefärg eftersom det finns risk för linoljeblåsor. Blåsbildningen uppstår på grund av linoljans instabilitet i närvaro av vatten.